Gündem & Haberler
  
Sigorta Şirketlerinden Alınacak Hasar Tazminatları İçin Kdv’li Fatura Düzenlenmesi

Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü tarafından  2002  yılında  Hazine Müsteşarlığı Sigorta Genel Müdürlüğü’ne gönderilen cevabi yazıda özetle aşağıdaki görüşe yerverilmişti:

 

Hasar gören iktisadi kıymetin hasarının  sigortalı tarafından giderilmesi ve buna ilişkin bedelin de sigortalı tarafından ödenmesi durumunda faturanın sigortalı adına düzenlenmesi gerekir. Bu durumda,  sigortalının hasar gören iktisadi kıymetin zararının telafisi için piyasadan yaptığı alımlarda ödediği KDV dahil bedelin, KDV mükellefi sigortalı tarafından yansıtma faturası düzenlenerek sigorta şirketin aktarılması ve KDV ye tabi bu masrafların aktarılması için de faturada KDV nin ayrıca gösterilmesi gerekir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 8 Ağustos 2011 tarihli 60 No’lu KDV Sirkülerinde aynı görüş muhafaza edilmiş olup, sirkülerde yer alan konuyla ilgili açıklama aşağıdaki şekildedir:

 

“Bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmeyen veya buna bağlı olarak ortaya çıkmayan sigorta tazminatları KDV'nin konusuna girmemektedir. Bu durumda, sigortalının hasar gören eşya için sigorta şirketinden aldığı tazminat için KDV hesaplanması söz konusu olmayacaktır.

Ancak, sigortalı mükellefin hasar gören eşyayı tamir ettirerek, adına düzenlenen faturaları ibraz etmek suretiyle tamir bedelini sigorta şirketinden tahsil ettiği durumda, sigortalının, sigorta şirketi adına yaptığı ve KDV'ye tabi olan masrafların aynen sigorta şirketine yansıtılması için fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekmektedir.”